Skip.

I de senere årene har skipene blitt stadig mer kompakte.
Isoleringsløsningene ombord skal ved siden av å sikre prosesstabilitet, også ivareta mannskapets arbeidsmiljø.
Områder hvor det utføres spesielle arbeidsoppgaver krever i mange tilfeller særlig beskyttende tiltak.
Vi har vært involvert i følgende typer av nybygg:

 • ◾ Fabrikktrålere
  ◾ Supply-skip
  ◾ Tank-skip
  ◾ Cruise-skip
  ◾ Taubåter

 • ◾ LNG-skip
  ◾ Bilferger
  ◾ Tørrlast skip
  ◾ Hurtigbåter