Offshore/Olje.

Selskapet har helt siden oppstarten i 1988 vært sterkt innvolvert i norsk olje- og gassindustri i snart 30 år.
Waco Isolering AS har vært med og levert et bredt spekter av isoleringsløsninger til en mengde prosjekter under byggefasen både offshore og onshore.

Herunder en del av prosjektene:

 • Offshore

  ◾ Draugen
  ◾ Heidrun
  ◾ Ekofisk
  ◾ Statfjord
  ◾ Gullfax
  ◾ Valemon
  ◾ Troll
  ◾ Åsgaard
  ◾ Oseberg
  ◾ Snorre
  ◾ Kristin
  ◾ Sleipner
  ◾ Ula
  ◾ Visund
  ◾ Aaste Hansten

 • Onshore

  ◾ Veslefrikk
  ◾ Eldfisk
  ◾ West Navion
  ◾ Gudrun
  ◾ Gjøa
  ◾ Jotun
  ◾ Alvheim
  ◾ Balder
  ◾ Edvard Grieg
  ◾ Brage
  ◾ Grane
  ◾ Heimdal
  ◾ Njord
  ◾ Norne
  ◾ Jotun

 • Onshore

  ◾ Kollsnes
  ◾ Sture
  ◾ Tjeldbergodden
  ◾ Mongstad Raffineri
  ◾ Hydro Rafnes
  ◾ Kårstø Gassanlegg

Alle ovenforstående prosjekter er unike i sitt slag i verden. Åsgaard er eksempelvis designet for drift i 50 år, i ett av verdens mest værharde farvann.
Den nære kontakten med oljenæringen har gjort at testing og kvalitetssikringer har blitt en naturlig del av vår virksomhet.