Industri.

Våre industriløsninger er særlig innrettet mot isolering av tanker, beholdere, rør, kjøle/fryserom samt lyd- og brannisolering av tekniske rom.

Noen av typiske industrirelaterte prosjekter:

 • ◾ Norzink Odda
  ◾ Jæren slakteri
  ◾ Time meieri
  ◾ Borregaard Fabrikker
  ◾ Norsk Oljemuseum
  ◾ Dyno Industrier
 • ◾ Follum Fabrikker
  ◾ Friele
  ◾ Dahle Bryggeri
  ◾ Norske Skog: Halden, Skogn
  ◾ Stavanger Ishall
  ◾ Haimdal Forbrenningsanlegg
 • ◾ Klemetsrud Forbrenningsanlegg
  ◾ Gruvøn, Sverige
  ◾ Akzo-Nobel Kemikaliefabrikk, Sverige
  ◾ Aspa Bruk, Sverige
  ◾ Mønsterås Pappersbruk, Sverige
  ◾ Billerud Korsnäs: Skoghall, Sverige